Chinese Character Entry

Meaning
sphere, circle, radius, range, to circle, a circle, corral
Chinese readings
Mandarin (Zhuyin): ㄑㄩㄢ, ㄐㄩㄢ, ㄐㄩㄢˋ, ㄑㄩㄢˇ, ㄑㄩㄢˊ, ㄐㄩㄢˇ
Mandarin (Pinyin): quān, juān, juàn, quǎn, quán, juǎn
Cantonese (Jyutping): hyun1
Japanese readings
On'yomi (Kana): ケン
On'yomi (Romaji): ken
Kun'yomi (Kana): かこ.い
Kun'yomi (Romaji): kakoi
Korean readings
Hangul:
Romaja: gweon
Vietnamese readings
Quốc ngữ: khuyên, quyên, quyền, quyển, khoen
Variants
Simplified Japanese form: